Category: Uncategorized

Theo khuyến cáo của hãng Panasonic thì chiều dài đường ống đồng khi lắp điều hòa không 39

Theo khuyến cáo của hãng Panasonic thì chiều dài đường ống đồng khi lắp điều hòa không

Theo khuyến cáo của hãng Panasonic thì chiều dài đường ống đồng khi lắp điều hòa không nên nhỏ hơn 3m, tại sao? 1. Để máy không bị tình trạng thừa gas 2. Để...

Tại sao lốc tủ lạnh (hay lốc công suất nhỏ nói chung) đều sơn mầu đen? 1. Để tỏa nhiệt 14

Tại sao lốc tủ lạnh (hay lốc công suất nhỏ nói chung) đều sơn mầu đen? 1. Để tỏa nhiệt

Tại sao lốc tủ lạnh (hay lốc công suất nhỏ nói chung) đều sơn mầu đen? 1. Để tỏa nhiệt tốt hơn 2. Để nhìn đỡ lộ bẩn 3. Để chống rỉ 4. Cả...