Category: Uncategorized

– Tuyển gấp : Công ty CPTM & DV Cơ Điện – Lạnh Việt Đức cần tuyển – Thợ Điện lạnh : 15 11

– Tuyển gấp : Công ty CPTM & DV Cơ Điện – Lạnh Việt Đức cần tuyển – Thợ Điện lạnh : 15

– Tuyển gấp : Công ty CPTM & DV Cơ Điện – Lạnh Việt Đức cần tuyển – Thợ Điện lạnh : 15 người – Phụ và học việc : 20 người ( lao...