Category: TỔNG HỘI ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM( www.diendandienlanh.net )

– Tuyển gấp : Công ty CPTM & DV Cơ Điện – Lạnh Việt Đức cần tuyển – Thợ Điện lạnh : 15 11

– Tuyển gấp : Công ty CPTM & DV Cơ Điện – Lạnh Việt Đức cần tuyển – Thợ Điện lạnh : 15

– Tuyển gấp : Công ty CPTM & DV Cơ Điện – Lạnh Việt Đức cần tuyển – Thợ Điện lạnh : 15 người – Phụ và học việc : 20 người ( lao...