💥Điện Máy Tân Long tuyển dụng thêm anh em thợ Điện Tử – Điện Lạnh làm việc tại Gia Lâm –

You may also like...

2 Responses

  1. Phát Tài says:

    Lương lậu ntn vậy a

  2. A cần tuyển mấy bạn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *