1 màu xanh Sk . 1 đổi 1 đậm đà Hàng người Việt nam ta. Có Sumikura Hàng bạn của mọi nhà

You may also like...

1 Response

  1. Hàng nào của việt nam hả bác.made in viêtnam.giống media thôi. Hay LG cũng thế.cũng ở việt nam mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *