Ae ai có bán vỉ quạt trần đòi này ko

You may also like...

6 Responses

  1. Ninh Trần says:

    sao hàng pana giờ lởm thế nhỉ.
    mấy cái quạt trần này. dòng nào chạy tụ. dòng nào chạy động cơ DC ấy bác.

  2. Tâm Phúc says:

    Năm 2017 mới có loại chạy động cơ DC mà.

  3. Mạch đó sửa đc ma

  4. Tui thấy bạn vẫn còn bo đấy thui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *