Ae nào gặp pha này cho e chút góp ý. Con elec 85743 ở chế độ nào cũng chỉ chạy đc 1 xíu

You may also like...

6 Responses

  1. Check mã lỗi cho dễ làm a ơi

  2. Tung Nguyen says:

    Đang chạy có lệnh ra nó mới tạch2 rồi nháy đèn rồi im tịt. Lấy đồng hồ thang Thong mạch chọc vào 2 chân tiếp điểm nó cứ tạch2 suốt

  3. Tung Nguyen says:

    Ctắc sửa rồi ae ah.cả 2c ctắc đều vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *