Bán cho ae nào cần máy đang dùng bình thường Zin , giá mong muốn 1 tr cần Lh

You may also like...

4 Responses

  1. Uh , máy bãi bạn oi

  2. Máy bãi giăt ko sạch..1tr giá hơi cứng

  3. Con này đã chuyển động trực tiếp chưa b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *