Các bác ai làm qua cho em ít kinh nhiệm và hướng sử lý

You may also like...

13 Responses

  1. Ngon gì bác ơi váng hết đầu

  2. Bác chia sẻ em ít kinh nghiệm đi

  3. Xem senso nhiệt độ xem

  4. Cảm biến nhiệt độ nước nóng

  5. Không phải đâu em đã thay thử dồi

  6. Thế kiểm tra lại main

  7. Máy hãng nào vậy

  8. Kiểm tra mặt khiển đi .

  9. Cho em hình bo phía sau với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *