Các bác cho e hỏi 2 cái bánh răng còn lại nắp vào chỗ nào dc nhỉ quên mẹ nó

You may also like...

6 Responses

 1. Rút kinh nghiẹm bác nhe

 2. trần lâm says:

  Tháo ra lắp lại đi

 3. Quên mẹ nó rồi, chắc bố nó vẫn còn nhớ chứ nhẩy

 4. Lee Rin says:

  Xem nhông gắn khớp với cái nào?

 5. Duy Long says:

  No lam thua đay.vut di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *