Các bác cho e hỏi. E có tổ LG vrv báo lỗi CH là bị j ạ. E thì ít khi lm loại máy to

You may also like...

8 Responses

  1. Thế Hoàng says:

    Chưa gặp cũng lót dép @@

  2. CH bao nhiêu? Bắt bệnh cho

  3. Dù bác làm to hay nhỏ thì cũng phải biết nó còn mã lỗi chứ. CH mới chỉ là báo có lỗi thôi mà

  4. Hà nội cần xử lý gọi…… 0984 106 085

  5. Máy mới à? Hay bác mới tháo dây khiển à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *