Các bác giúp em ca này với ạ. Máy chế độ vắt bình thường. Chế độ giặt thì có vấn đề. Cụ

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *