Các bác trong hội ai có bo này ibook cho em xin giá và ảnh

You may also like...

5 Responses

  1. Phuc Nguyen says:

    Có tháo máy alô(0909568443

  2. Có alo 0989.677.345 mới chính hãng 100%

  3. Phạm Quân says:

    Co day0988244216. Ha noi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *