Cái này k liên quan tới điện lạnh lắm. Nhưng em nghĩ các bác ở tỉnh hay làm nhiều . Hàn

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *