Cần tuyển thợ và phụ đi đường ống chờ cho công trình, Lương thợ 350,000 trở lên Phụ từ

You may also like...

4 Responses

  1. Làm ở đâu v bác

  2. Nam Le says:

    phạn văn đồng hà nội nhé các bạn

  3. Nam Le says:

    anh e có nhu cầu liên hệ sđt ở trên cho mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *