Chào toàn thể anh em điện lạnh trên toàn quốc hôm nay bên em lại về tiếp lô biến áp máy

You may also like...

2 Responses

  1. biến này bao nhiêu 1cục vậy..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *