Có bác thợ lạnh nào đào hoa như bác này không

You may also like...

5 Responses

  1. Thánh ăn gì để em cúng

  2. Thánh này có một không hai

  3. La Thành says:

    Tài năng thiên bẩm là đây chăng

  4. Nếu theo anh ấy kể thì con số 42 vợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *