Có ít sắt vụn bác nào cần alo e nhé. 0984670026. e ở đông anh hà

You may also like...

4 Responses

  1. Thai Hoc says:

    Loc 48 sentix bao nhieu a oi

  2. loạt Danfoss MT bao nhiêu đấy

  3. Tùng Boong says:

    65. 73. 81. 100. 125. 144. 160 a nhé

  4. Long Bao says:

    9 và 12 bao tiền thế bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *