Có vẻ trời lạnh rồi nên em nó phải vào đây cho sưởi ấm và ăn dây điện sống qua ngày

You may also like...

5 Responses

  1. Thịt cuối tháng rồi

  2. A em điện lạnh mong gia đình chuột phát triển mạnh ạ

  3. Minh Hoàng says:

    E đi làm gặp suốt bác à 😂😂😂 chuột nhắt cucng có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *