Cty minh phương cần tuyển gấp 10 thợ và phụ điện lạnh. Làm việc tại yên sở hoàng mai hà

You may also like...

3 Responses

  1. Phát Tài says:

    Lương lậu ntn ạ

  2. Vũ Hiếu says:

    Còn tuyển không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *