Đã ôkê rồi cảm ơn các bác nhiều em thay vòng bi trong ôkê

You may also like...

4 Responses

  1. Mạnh KaKa says:

    Đang kêu thế mà bác

  2. Vân kêu lắm dòng in này vắt êm như du

  3. Kêu thì kệ khách ưng là dc đã lấy xèng 1cu 400k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *