Daikin 1 dàn nóng lắp 2 dàn lạnh. Báo lỗi UA phải giải quyết thế nào ạ. E mới vào nghề,

You may also like...

4 Responses

  1. Hình như là lỗi dàn lạnh vượt quá công suất so với dàn nóng

  2. nói một cách cho bạn dễ hiểu là nhiều lý do và phải thật sự chuyên môn . ko thì chỉ biết nhìn thôi bạn à

  3. Lốc tụt hơi thì sao

  4. Hieu Hoang says:

    Nếu ko chuyên nên alô chợ giúp. Nói đã khó… Làm thực tế còn khó hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *