Để chuẩn bị cho giải bóng đá cúp Tổng hội cũng như giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh

You may also like...

8 Responses

  1. Anh Công ơi giao lưu với anh em thanh hoá không ạ ? Để em ra nào . Hì

  2. Chú Nguyễn Tạo đâu

  3. Nguyễn Tạo bị đi kiết rồi kkk

  4. Toàn đội hạt giống của giải .

  5. Đề nghị Bác Hoàng Văn Công trao ngay cúp vs cờ cho a Tạo Nguyễn

  6. Cảm ơn thịnh tình của A hoang van công , xếp lịch rồi báo cho chúng e chẩn bị nhé

  7. Vĩnh phúc sẽ thì đấu

  8. Giao Nguyen says:

    Vinh phuc cho di nhặt bóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *