Điều hòa Panasonic khi đặt ở chế độ Auto máy sẽ làm việc như sau: 1. Nếu nhiệt độ phòng

You may also like...

6 Responses

  1. Ai đáp án 4 giải thích mình vs

  2. Nếu cài đặt ở 27 độ C trong một ngày đêm nó chạy đủ lập trình auto của nhà máy

  3. Đáp án của e là 4

  4. Phương án 1 là đáp án cuối cùng của e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *