Động cơ máy nén biến tần của điều hòa là loại động cơ: 1. 3 pha nối sao 2. 3 pha nối tam

You may also like...

4 Responses

  1. chưa rõ thầy ạ? vì có loại sao loại tam giác?

  2. Các thánh gúc nhanh quá :v

Leave a Reply to Minh Hiếu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *