E có con điều hoà samsung 12000 . Mới dùng được 4 lần mấy hôm nóng.. nay muốn bán.

You may also like...

11 Responses

 1. 2 tr được qua lấy luôn

 2. Tung Mai says:

  Địa chỉ ở đâu vậy

 3. Nhàn An says:

  bạn d/c ở đâu vay

 4. để dùng.bác bán thế khác gì mua mới.ai ng ta mua

 5. 2tr rưỡi bán thì ibnox

 6. 5t chở về đây mìk bốc.

 7. Sao bác bán rẻ thế em mới mua hơn 6 triệu mà người ta dùng được 5 lần rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *