Em có con điều hòa panasonic ye12 rkh Hiện tượng chạy 5 phút báo lỗi. Em đã test lỗi ra

You may also like...

3 Responses

  1. Lê Tài says:

    Có thể chết bẹ

  2. Anh Nguyen says:

    lúc báo lỗi dòng bao nhiêu Ampe

  3. Quan Khuong says:

    Can bo alo 0973127289

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *