Hỏi máy nhỏ mãi rồi, mình hỏi sang máy to 1 chút. Sky air – Package anh em nhé: Ưu điểm

You may also like...

8 Responses

  1. Trí Thiên says:

    Scroll là cái gì vậy anh😞

  2. 3 có hiệu suất cao

  3. Scroll là loại xoắn ốc nên hoạt động sẽ êm hơn so với pitstong

  4. 4 máy chạy tuyết bám trắng lốc cũng ko sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *