Khi lắp điều hòa ta lắp 2 ống chung 1 bảo ôn thì: 1. Có hại vì làm quá nhiệt hơi hút 2.

You may also like...

2 Responses

  1. Chắc phải đưa thêm đáp án là có thêm lợi nhuận cho thợ :v

  2. Thưa thầy. Theo em thì: trạng thái gas ở đầu đẩy là ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp, dạng lỏng. Trạng thái gas ở đầu hút là áp suất thấp, nhiệt độ thấp, dạng hơi, việc trao đổi nhiệt không đáng kể nên loại 2 đáp án 1 và 2. Việc sửa trữa trên đường ống sau quá trình thử kín là rất ít nên loại đáp án 4. Thầy chỉ giáo thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *