Kính mời : Anh Đỗ Chí Ngà – Tổng Giám Đốc Cty TNHH Hanomech Điện Lạnh – Tới dự : Tiệc

You may also like...

4 Responses

  1. Tồ Tino says:

    A linh vào chơi cho vui

  2. Tồ Tino says:

    Có ji không vào đc a ơi

  3. Tồ Tino says:

    A mà ốm thì còn ai tỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *