Minh co con ssung nhu hinh .chon vat nhung k dat dc toc do.dong co quay cu rat rat .co

You may also like...

6 Responses

  1. Thai Hoc says:

    Hong zoto roi thay dong co la ok

  2. facebook.com/groups/274289906113382/

  3. Thử dùng giấy giáp mịn lau sạch cổ góp xem sao

  4. Kiêm tra cảm biến

  5. Test biến tốc morto đi a

  6. kiểm tra cổ góp và chổi than ăn luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *