Mình có mấy em này đang muốn bán. Ai đi qua để lại dấu chấm cho em nó sớm lấy được chồng

You may also like...

3 Responses

  1. Long Bao says:

    Máy ấy sản xuất ở đâu thế bác

  2. Ai có nhu cầu liên hệ 0974671606

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *