Muốn lỗ tròn đẹp như bòng Ngọc Trinh thì phải chụi đầu

You may also like...

5 Responses

  1. E đục tay nhah hơn con khoan rút lõi này hehe

  2. Máy này bao nhiêu $ vậy

  3. Không biết của NGỌC TRINH to như này ko nhỉ

  4. máy này năg vậy cũng khoan ngag đk à a

  5. Cậu Lộc says:

    công trình lớn đầu tư mạnh tay ghê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *