Nhờ ae giúp LG inverter lỗi AE , dây giắc em đã

You may also like...

7 Responses

  1. Lổi AE rắc cắm kết nối vỉ chính và vỉ súp mất kết nối. Cắt ra hàn lại Ok ngay.

  2. Entry Cuối says:

    Lỗi ae là do điện k ổn định .
    Bác mag susvolter ra cắm là ok

  3. Em cũng bị 1 em gởi sửa chữa xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *