Quạt của tủ lạnh là loại động cơ 1 pha có cực từ chẻ. Ưu điểm của loại động cơ này là

You may also like...

4 Responses

  1. Sai hết các bố cháu ạ :v

  2. Sao thiếu 1 đáp án tc đều đúng ? 🤣🤣

  3. Huy Bui says:

    Đáp án5. Bị kẹt khó cháy

  4. 1 và 4 vậy phải chọn cái đúng nhất ah bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *