SUMIKURA-SUMIKURA-SUMIKURA Mọi công tác chuẩn bị kỹ càng để tung ra siêu phẩm, dòng mới

You may also like...

3 Responses

  1. Duy Trang says:

    Nhìn lại cá trên lột hết được đồ như daikin à 😂

  2. Minh Chuân says:

    410A co lau roi ma e.

  3. Đề nghị Sumikura tạo điều kiện để anh em thợ được trải nghiệm dòng sản phẩm mới trong cuộc thi tay nghề sắp tới của Tổng hội ĐTĐL nhé 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *