Thanh lý thiết bị bếp nhà hàng mới – tủ mát, tủ đông, kho lạnh . Kho đông – thiết bị đồ

You may also like...

8 Responses

  1. Cho mình coi it hình ảnh kho đông và điều hòa nào

  2. Tủ đông đẹpzin có bao nhiêu con bác

  3. tủ đông giá rổ sao bạn có nhiều ko bạn ơi

  4. Tủ 4 cánh hàng đẹp giá nhiu a

  5. Cat Ngo says:

    tủ mát bao tiền bạn

  6. Tủ đông 4 cánh inox bao nhiêu lils/ bao nhiêu tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *