Toshiba z9000l = 2con. Toshiba z8100l = 1con. Panasonic VR5500= 1con. Các bác có nhu cầu

You may also like...

5 Responses

  1. Hung Nguyen says:

    Con 5500 gia sao ban oi

  2. Trung Hậu says:

    Cho xin giá cả lô ạ

  3. cho em giá con 5500 ah

  4. 4 con cứ mạn phép giả 4 chục và xin stk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *