Tủ bị chảy nước do bị tắc thuỷ tinh các bác mách cho e cách sử lí

You may also like...

5 Responses

  1. Nam Thành says:

    bj tac thuy tih la bj j bác

  2. Chảy ở chỗ nào bác

  3. e Bị con sanyo rớt con tắc kê Vô dường Nước.Bị kẹt cứng bay Giờ Không Biết làm sao

  4. Cho e hóng với e cũng bị như vậy các bác ạ

  5. Bác lấy dây mồi điện nc mà thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *