Tuyển gấp 3 thợ phụ . Chưa biết việc sẽ đc hướng dẫn .Mình làm ở trong học viện mật mã .

You may also like...

3 Responses

  1. Thợ lương như thế nào vậy

  2. Cho e xi chân học vc ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *