Zạ các a, cac chú cho e hỏi cái nay cái cái máy giăc samsung nó bị chập dây, ma e nối lạ

You may also like...

3 Responses

  1. Thai Hoc says:

    Dut nguon chung o mach roi

  2. Cần bo alo 0989.677.345

  3. Kiểm tra nguồn trên board đã bác. Thường nếu do bo thì nó vẫn qay đc 1 chiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *